Back to All Events

SONG of the EARTH Cacao Ceremonie

  • De verscholen Tuin (Deurne) 15 Peter Benoitlaan Deurne, Vlaanderen, 2100 Belgium (map)

SONG OF THE EARTH

CACAO ceremonie

Dit is het eerste Song of the Earth festival. Een nieuw project wat we graag steunen door er samen met ‘la familia’ neer te strijken en samen een verbindende cacao te brengen. Een helende energie te scheppen voor de plek om zich in te bedden en te groeien tot iets wonderlijks.

Cacao werd al sinds oudheid ceremonieel gebruikt door de Azteken in Mexico. Gedurende verschillende generaties na de kolonisatie van Amerika is het gebruik van cacao als heilige plant bijna volledig vergeten en onderdrukt geweest. Recentelijk is de kracht van deze plant en de ceremonie hier rond terug naar ons gekomen en wordt nu ze terug veel gebruikt, vooral in Mexico en Guatemala.

Daar de Cacao een echte hartopener is, kunnen we ons sneller en makkelijker verbinden met het geheel, met de ander, met de wereld. Tijdens het drinken van de Rauwe Cacao wordt er samen vooral veel gezongen en gedanst. Jouw stroming voelen doorheen je zintuigen, de ander voelen in dankbaarheid, liefde voor jezelf doorheen je hart naar buiten laten vloeien en zingen, dansen en delen, voor de hele wereld. De cacao brengt dankbaarheid in je wezen voor wie je bent , het brengt de speelsheid en simpliciteit van de dingen naar boven.

Tijdens deze ceremonies worden diepe healings gegeven waar mirakels kunnen plaatsvinden doorheen de kracht van 'SAMEN' in 'VERBINDING' te gaan.

  • Prijs: bijdrage naar keuze, er zal een collectebus staan waar je iets kan doneren voor de ceremonie

  • Begleiding: Marijn De Wit & Juanita Pyl


CACAO & Tobacco ceremony

Cacao has been ceremonially used by the Aztecs in Mexico since ancient times. For several generations after the colonization of America, the use of cacao as a sacred plant has been almost completely forgotten and suppressed. Recently, the power of this plant and the ceremony, came back to us and is now being used a lot again, especially in Mexico and Guatemala.

As the Cacao is a real heart opener, we can connect more quickly and easily with the whole, with the other, with the world. During the drinking of the Raw Cacao, we sing and dance together. Feeling your flow through your senses, feeling the other in gratitude, letting love flow through your heart and singing, dancing and sharing, for the whole world. The cacao brings gratitude to your being for who you are, it brings out the playfulness and simplicity of things.

In addition to cacao, we also work with pure Tobacco in our ceremonies for protection and to guide heavy energies to mother earth.

During these ceremonies deep healings are given where miracles can take place through the power of 'togetherness' in 'CONNECTION'.

  • Accompanied by: Marijn De Wit & Juanita Pyl

Earlier Event: September 20
Cacao & Tobacco Ceremonie
Later Event: September 24
Handen in de aarde (Zichem)