Drumtherapie

Alchemistisch drummen

4621047836.jpg

Alchemistisch drummen omvat het transformerende werk van de drie pijlen (zwart, wit en rood) in jouw leven, doorheen 'drummen', ofwel het spelen van percussie (djembé, ratels, bellen, sjamaan-trom,...)

Het herintegreren van ritme als strucurele basis in jouw leven, kan je op verschillende manieren ondervinden bij 'the white arrow'.

Je kan het beleven doorheen de groepssessies 'djembé', je kan het voelen bij een één op één sessie drumthearpie, je kan het ervaren tijdens een drum-zang of klankcirkel zoals 'de stemgenezer', je kan het beleven in lichaamswerk doorheen dans en nog zoveel meer.

Bij 'the white arrow' staat muziek in al zijn vormen centraal en gaat als een rode draad doorheen alle vormen van begeleiding. Trommelen of djembé spelen is een vorm van menselijke expressie zoals praten, welk heel waarschijnlijk al lang bestond voor de mensen de capaciteit ontwikkelden om hun lippen, tong en stembanden te gebruiken als communicatie.

protect_our_mother_earth_by_lhianne-d63y246_Wondershare.jpg

Het eerste geluid dat we ooit hoorde terwijl we in onze moeders buik zaten, was het kloppen van het hart en het ritme van haar ademhaling. Ongeacht ons ras, geslacht, religie of geloofssysteem, deze zelfde ervaring bestaat voor alle menselijke wezens.

Wanneer beginners voor het eerst geïntroduceerd worden in het drummen, zeggen ze vaak ‘ ik heb geen ritmegevoel’, in een poging om zichzelf te verexcuseren voor hun ingebeelde ontoereikendheid.

De waarheid is: we hebben allemaal ritme!

Ritme is onze natuurlijke erfenis. Het leeft in onze lichamen, in onze harten, onze ademhaling. Het leeft in de vibratie van atomen, de cyclus van de seizoenen, het tikken van de klok, de orbit van de aarde. Er is geen stuk van de creatie dat zonder ritme is!

Drummen is een handeling dat wereldwijd bestaat en in elke cultuur geïntegreerd is. Het wordt al eeuwen gebruikt bij rituelen, ceremonies, communicatie, rites, muziek, dans, viering, genezing, culturele evenementen en het versterken van eenheid.

Wat is drumtherapie?

4603201552_336x222.jpg

Drumtherapie is een eeuwenoude aanpak dat gebruik maakt van ritme om genezing en zelfexpressie te brengen. Drumtherapie is een prachtige holistische genezingstechniek dat sociale barrières neerhaalt, het gevoel van vrijheid in expressie promoot, non-verbale communicatie, unieert, vrede en extase. Van de sjamanen uit Mongolië tot de Minianka genezers uit West-Afrika, therapeutische technieken worden al duizenden jaren gebruikt bij het creëren en onderhouden van fysieke, mentale en spirituele gezondheid.

Drumtherapie kan één op één gegeven worden of in kleine groep. De focus ligt niet op de ‘muziekles’, maar eerder op het therapeutische.

Achtergrondinfo en studies

Recent onderzoek toont aan dat drummen of trommelen, fysieke genezing versnelt, het boost het immuunsysteem en produceert gevoelens van welbehagen, loslaten van emotioneel trauma en herintegratie van het ‘zelf’. Andere studies demonstreren het kalmerende, het doelgerichte (focus), effect van drummen bij Alzheimer patiënten, kinderen met autisme, emotioneel verwarde tieners, mensen die herstellen van een verslaving, trauma patiënten, en mensen die geïsoleerd leven. Studies demonstreren dat drummen een doeltreffende behandeling is bij stress, vermoeidheid, angst, hypertensie, astma, chronische pijn, mentale ziektes, migraine, kanker, MS, Parkinson, hartaanval, verlamming, emotionele storingen en een waaier van psychische stoornissen.

4603129313_351x233.jpg

Vermindert spanningen, angst & stress

Drummen brengt diepe relaxatie, verlaagt de bloeddruk en vermindert stress. Volgens huidig medisch onderzoek, zou stress bijdragen tot bijna alle ziekten en in de eerste plaats bij levensbedrijgende ziekten zoals hartaanval, en het falen van het immuun systeem. Een recente studie toonde aan dat een sessie van groep-drummen helpt bij het verminderen van de stress bij werknemers, zodat op lange termijn een langdurige uitval van de werknemer kan vermeden worden.

4621048373_286x211.jpg

Toename van witte hersenstof & uitvoerende cognitieve functies

Een studie in 2014 gepublicieerd in ‘the journal of Huntington’s Disease’ toonde aan dat gedurende een twee maand durende drum-interventie bij Huntington’s patiënten (wordt beschouwd als een onomkeerbare neurodegeneratieve ziekte), er een verbetering werd vastgesteld in de executieve functie en verandering van de witte hersenstof microstructuur, meer precies in de aard van de Corpus Callosum dat de prefrontale cortis verbind met beide hemisferen. De studie verklaart dus dat drummen kan leiden tot cognitieve verbetering en versterking in de microstructuur van de witte hersenstof.

4621048466_307x225.jpg

Chronische pijnen & zoeken naar conflict

Chronische pijnen zijn in hun progressieve opmars een echte smet op de kwaliteit van het leven. Onderzoekers suggereren dat drummen kan dienen als een afleiding voor pijn, drummen verhoogt de productie van endorfines en endogeous opiates, het lichaamseigen morfine-achtige pijnstillers, en hierdoor helpt dit de pijn te controleren.

Dit zorgt dus voor een bijdrage tot het verlichten van de pijn, maar het dieperliggende conflict dient worden opgelost, liefst in een ander werk ( één op één) , waarbij we samen met jou gaan kijken wat de oorzaak is van dit alles en waarom dat je jezelf geen leven zonder pijn mag/kan/wil gunnen.

Socio-emotionele stoornissen oplossen

Een prachtige studie in 2001, gepubliceerd in de krant ‘Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, stelde dat kinderen van lage-inkomens-gezinnen, die zich inschreven voor een 12 weken drumgroep-sessie, grote vooruitgang boekten in het domein van socio-emotioneel gedrag, van angsten tot aandachtsproblemen en post traumatische afwijkingen.

Bij wijze van demonstratie om aan te tonen dat iedereen ritme heeft, neem even de tijd om te kijken naar het filmpje en zie hoe deze 4-jarige jongen het ritme aanvoelt als een stuk van zijn natuur. Iets wat we op latere leeftijd dikwijls wegstoppen, weigeren en camoufleren.

4621048876_349x212.jpg

Drummen versterkt het Immuun systeem

Een recent medisch onderzoek stelt dat drum-cirkels het immuun systeem versterken en verhogen. Geleid door de gerenomeerde kankerexpert Barry Bittman, MD, demonstreerd de studie dat groep-drummen effectief de kankercellen doet verminderen, wat het lichaam helpt bij het bestrijden van deze cellen alsook andere virussen, zoals AIDS.

Volgens Dr Bittman, ‘tuned groep-drummen onze biologie, orchestreerd het ons immunsysteem en zet het de genezing in gang.

4621049031_355x260.jpg

Toegang tot het gehele brein

De reden waarom ritme zo’n krachtig iets is, is dat het ons gehele brein doordringd. Het zicht bvb, ligt in een bepaald deel van onze hersenen, spraak in een ander, maar drummen neemt toegang tot het gehele brein.

Het geluid van drummen genereerd dynamische neuronale connecties in alle delen van de hersenen, zelfs in de delen waar er schade is. Volgens Michale Thaut, directeur van de Colorado State University’s Center for Biomedical Research in Music, ‘ kunnen ritmische signalen helpen bij het omscholen van de hersenen, bvb na een attack of andere neurologische imparitijten, zoals Parkinson. Hoe meer connecties kunnen gemaakt worden in de hersenen, hoe meer onze ervaringen kunnen geïntegreerd worden.

4603202194_379x212.jpg

Loslaten van emoties

Drummen kan gebruikt worden bij het uiten van emoties, of je nu wil ‘loslaten’ alleen of in psychotherapie. We kunnen massa’s emoties drummen zoals blijdschap, angst, verdriet en woede. Friedman zegt ‘blijdschap wordt meestal gespeeld als een series van snelle, synchrone slagen (beats)’. Angst kan uitgedrukt worden als staccato slagen. Verdriet gaat zich dikwijls traag uiten, zware slagen terwijl je boos bent zullen hard, luid en energetisch worden.

Friedman heeft het ook over ‘Alchemistisch drummen’ om ongezonde emoties, of het nu angst, frustratie of schuld is, los te laten in de drum. Door simpelweg te slaan op de drum, kunnen negatieve emoties omgevormd worden in gezonde.

Er is niets zo goed als drummen om iemand in een gevoel van persoonlijke kracht te krijgen. Het bouwt eigenwaarde op.

Zelfs insecten weten hoe ze moeten drummen

Drummen kan je terugvinden bij vele soorten vogels, knaagdieren en insecten. Natuurlijk kennen we allemaal de karakteristieke trekken van de specht, maar wist je dat de muis dikwijls drumt met haar poten op specifieke locaties in hun schuilplaats, eenerzijds om teritorium af te bakenen en anderzijds om alarm te slaan?

Wist je dat termieten vibrationeel drummen gebruiken om communiceren met de groep. Bvb, soldaten die bedreigd worden door een aanval, drummen met hun hoofd tegen de tunnel om signalen door te geven, zo waarschuwen ze de werkers en andere soldaten. (zie filmpje)

4621050086_380x254.jpg

Drummen als meditatie - drummen brengt je naar eenheid

Drummen wordt meestal gedaan als entertainment. Als we het uit deze context nemen, en de snelheid en volume verlagen, kan het gebruikt worden om mentaal gebrabbel te verstillen en diepe relaxatie en concentratie op te wekken. Eén van de redenen waarom drummen kan beschouwd worden als een vorm van meditatie, is dat het onze staat van bewustzijn verhoogd, het verplicht ons om in het moment te zijn, aandacht er bij houden, niet afgeleid worden door opdringerige gedachten en bewust zijn voor wat er in jou gebeurd. In plaats van het mee bewegen op de ritmes van ademhaling, chanting of mantras, zullen de repetitieve klanken van de drum jou gidsen naar een meditatieve staat.

4621050390.jpg

Drummen en Brain Waves

Wanneer we drummen, is er veel meer aan de hand dan enkel grooven op de beat. Rayne Redmond, autheur van ‘when the women were drummers’, zegt dat drummen de beide hersenhelften synchroniseert. Door de ritmische herhaling van rituele klanken worden het lichaam, de hersenen en het zenuwstelsel geënergetiseerd en getransformeerd.

Wanneer een groep mensen samen drummen voor een een lange tijd, worden hun hersengolven gelijkgesteld met het ritme, en ze krijgen gelijke hersengolven. Hoe langer het drummen verder gaat, hoe sterker je hierin wordt meegenomen. Het is werkelijk de oudste vorm van ‘brengen tot eenheid’ in alle religieuze rites.

De rechter en linker hemisfeer van de hersenen werken meestal in verschillende modus, in verschillende golf-cicli, met de ene hemisfeer die de andere domineert. Drummen wekt een soort van totale hersenfunctionaliteit op, ook gekend als hemisfeer synchronisatie, waar beide hemisferen gelijk gaan werken en resoneren in hetzelfde brein onder dezelfde hersengolf cycli, meestal alpha of theta.

De hersengolf studies door Melinda Maxfield toonden aan dat het slaan van een drum tegen 4,5 slagen per second ons in een tranceachtige staat genaamd theata brengt, wat ongeveer 4 cycli per seconde is. Vele voordelen kunnnen hieruit worden gehaald: lucide denken, integratie van het onbewuste en bewuste denken, emoties transformeren, creativiteit… Ook wanneer de hersenen in theta-staat verkeren, sodium/potassium zal worden gebalanceerd wat vermoeide hersenen oplaad.

4603137774_248x380.jpg

Sjamanistisch drummen

De sjamaan-drum is een middel om te gaan reizen. Doorheen verschillende tempo’s, alsook met ratels of bellen, kunnen we gaan reizen naar de onderwereld om te gaan communiceren met ons onderbewustzijn, naar de middenwereld om te connecteren met het zelfbewustzijn of naar de bovenwereld om met het hoger zelf samen te smelten.

De slag van de drum is universeel, en is verstaanbaar door iedereen, ons doorheen culturele barrières brekende. Het balanceert, geneest en laad ons op. Gershwin sloeg de nagel op de kop toen hij zei: ‘ Ik heb ritme, wat kan ik nu nog meer verlangen’.